DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebied



Start
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Banken en Verzekeraars Advocaten en Rechtbanken

Dextton beschikt over ruime ervaring in  schade-expertise voor verzekeraars.

Met onze vele jaren ervaring als scheepsexpert en nautisch onderzoeker zijn we alle vormen van schaden al tegengekomen en hebben de technische aspecten van pleziervaartuigen en watersportbedrijven voor ons geen geheimen meer.

Voor gereduceerd tarief bieden wij de verzekeraars ons acceptatie-advies aan. In het verlengde daarvan kunt u ook kiezen voor een acceptatie-inspectie. Voorkom onnodige risico's op uw vaartuigenportefeuille door een vaartuig vooraf te laten inspecteren.

Een andere dienst, die u niet snel bij een ander bureau aantreft, is onze opsporing van gestolen vaartuigen en opsporing van hypothecair belaste vaartuigen welke door de eigenaar 'uit beeld' zijn gebracht.

Dextton levert vele diensten, dit alles tegen zeer scherpe tarieven. Wij verwijzen u naar het keuzemenu hiernaast of neemt u contact op met ons voor een passende en vrijblijvende offerte. 

"Schoenmaker, blijf bij uw leest"

Zoals u specialist bent in uw vak, zo is Dextton dat in de hare. Voor advocaten kan Dextton een zeer waardevolle aanvulling zijn van de dienstverlening. Tenslotte weet u alles van wetten en juridische procedures, maar daar waar techniek van vaartuigen en kennis van scheepvaartregels en -gebruiken om de hoek komen kijken kan Dextton u van deze kennis voorzien!

Door deze vorm van 'samenwerking' zijn reeds vele zaken succesvol verlopen.

Daarnaast zijn wij opgenomen in het Deskundigenregister van de Rechtbanken. Voor meer informatie, zie Rechtbank Deskundige.

Dextton levert vele diensten, dit alles tegen zeer scherpe tarieven. Wij verwijzen u naar het keuzemenu hiernaast of neemt u contact op met ons voor een passende en vrijblijvende offerte. 

Watersportbedrijven Overigen

Geschillenregeling, een vak apart!
Vaker dan voorheen ontstaan geschillen tussen jacht-bouwers, -reparateurs en opdrachtgevers.
Een onafhankelijke kijk op de zaak kan partijen veelal sneller tot elkaar brengen.
Mocht het dan toch zo ver komen dat partijen het tot een procedure laten komen dan is een helder en onafhankelijke rapportage voor de advocaat een welkom stuk.

Risico-, beveiliging- en inrichtingsadvies
Dextton kan u voorzien van advies inzake de inrichting, beveiliging en exploitatie van uw bedrijf.
Of het nu gaat om brandpreventieve maatregelen of het opstellen van leveringsvoorwaarden, Dextton is er voor u!

Dextton levert vele diensten, dit alles tegen zeer scherpe tarieven. Wij verwijzen u naar het keuzemenu hiernaast of neemt u contact op met ons voor een passende en vrijblijvende offerte. 

Overheidsdiensten en beleidsmakers

Als onafhankelijk adviesbureau kan Dextton u voorzien van adviezen inzake ligplaatsen en -waardering, of uw sparringpartner zijn bij het maken van beleid ten aanzien van bijvoorbeeld Registratie van vaartuigen. 

Dextton levert vele diensten, dit alles tegen zeer scherpe tarieven. Wij verwijzen u naar het keuzemenu hiernaast of neemt u contact op met ons voor een passende en vrijblijvende offerte. 

 



 

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01