DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Aankoopkeuring
Taxatie
Proefvaart
Meldingsplicht

Bij de aan- of verkoop van een schip gelden wettelijke regels voor zowel koper als verkoper. Zo rust op de verkoper een Meldingsplicht, en op de koper de Onderzoeksplicht. Zie hier het betreffende wetsartikel BW7:17.

Meldingsplicht
De meldingsplicht betekent dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle hem bekende gebreken. Dit kan de verkoper doen door een inlichtingenformulier voor de keuring in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en eventueel ook aan de keurmeester te overhandigen. De keurmeester kan dan de gegevens die op het inlichtingenformulier zijn vermeld betrekken bij zijn keuring. 

Onderzoeksplicht
Naast de meldingsplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de staat van de boot. Bent u te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. U zou immers achteraf geconfronteerd kunnen worden met ernstige gebreken zoals lekkage, houtbederf, osmose of constructieve fouten waarvan de herstelkosten u wel eens voor een onaangename verassing kan stellen.

Dat het niet voldoen aan de onderzoeksplicht door koper grote gevolgen kan hebben, en deze niet automatisch kan terugvallen op de meldingsplicht van verkoper, mag blijken uit de uitspraak van de Rechtbank Alkmaar van 30 januari 2008.

Het is daarom voor zowel de koper als de verkoper van belang dat vooraf een keuring wordt uitgevoerd; wij doen dit graag voor u.

 


 

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01