DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Technisch onderzoek

Algemeen


Technisch onderzoek kan separaat uitgevoerd worden zonder onderdeel te zijn van een schade-expertise. Dextton heeft de capaciteiten om een doortimmerd technisch rapport op te stellen over bijvoorbeeld:
- breukvlak analyse
- corrosie onderzoek
- sterkteberekening van constructies
- stabiliteits- en lekberekeningen
- vochtmetingen in hout en polyester
Daar waar ons de noodzakelijke apparatuur ontbreekt werken wij samen met gerenommeerde, onafhankelijke onderzoeksinstituten.

Ultrasone diktemetingen

Met eigen meetapparatuur voeren wij (huid-)diktemetingen uit, in hoofdzaak aan stalen schepen. Van deze metingen wordt een meetrapport opgesteld waarin de meetwaarden en de plaats daarvan op de scheepsromp eenduidig en overzichtelijk zijn vastgelegd. Deze metingen zijn belangrijk bij de beoordeling van zowel het acceptatierisico van stilliggende woonschepen als bij varende (plezier-)vaartuigen.

Osmose onderzoek

Nu vezel versterkte kunststoffen niet meer weg te denken zijn uit de jachtbouw, zijn ook de daarmee samenhangende problemen niet meer te omzeilen. Deze problemen beslaan een zeer eigen vakgebied en kennen ook een eigen taal:
- osmose I blistering I "blaasjesziekte"
- wicking
- alligatoring
- voids
- delaminatie
- pin-holes
- verglazing en verkrijting, om maar een aantal te noemen.

Dextton heeft de kennis en de benodigde meetapparatuur om oorzaak, omvang en reparatie van polyester- en epoxy-schaden vast te kunnen stellen. Ook zijn wij bekend met materialen als ABS en PVC, waaruit een fors aantal kleinere boten en bootjes gebouwd wordt.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01