DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Taxatie (artikel 7:960 (7.17.2.24) BW)

De sinds begin jaren tachtig algemeen gehanteerde dagwaarde-regeling blijkt in de praktijk veel aanleiding te geven tot geschillen in geval van totaal verlies: wanneer het object door de schade niet of nauwelijks herkenbaar is of geheel wordt vermist.

Vooral bij exclusieve vaartuigen in de hogere prijsklasse zal de aanvrager vooraf duidelijkheid wensen, zeker wanneer het object zonder voorinspectie is geaccepteerd. Ook gedurende de looptijd van een verzekering is voor deze categorie vaartuigen een periodieke opname wenselijk, bijvoorbeeld om de 24 of 36 maanden.

Een bijkomstig voordeel voor verzekeraar kan zijn, dat de kosten van een voorinspectie - zo al te zijner laste - komen te vervallen: een taxatie geschiedt namelijk als regel op kosten van verzekerde.
De wens tot vaste taxatie komt doorgaans uit een voor verzekeraars interessante doelgroep: de bezitters van de duurdere en goed onderhouden schepen. Wij verzorgen deze tegen een vooraf bepaald tarief.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01