DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Schade-expertise

De binnen ons bureau aanwezige kennis bestrijkt het gehele scala van materialen en onderdelen, zoals die worden toegepast in de moderne en traditionele jachtbouw. 

Doordat wij zelf enthousiaste en ervaren watersporters zijn spreken wij dan ook het onontbeerlijke - en voor landrotten welhaast onverstaanbare - "jargon" dat de verzekerden zelf ook bezigen; een niet te onderschatten voordeel bij het regelen van pleziervaartuigschade.

Dankzij efficiŽnte en marktgerichte aanpak kan schadeopname (externe factoren daargelaten) veelal binnen enkele dagen na opdrachtverstrekking plaatsvinden. Bij spoedeisende zaken gebeurt dit nog dezelfde dag. Wanneer - door het nog niet voorhanden zijn van de benodigde gegevens - niet direct tot eindrapportage kan worden overgegaan, zullen de eerste bevindingen in een voorlopig rapport worden vast gelegd. De opdrachtgever is zodoende tijdig geÔnformeerd en wordt vervolgens - indien dit nodig blijkt - door middel van tussentijdse berichten verder op de hoogte gehouden. In ieder geval beschikt de opdrachtgever binnen 14 dagen over een voorbericht of rapportage.

Opdrachtgevers kunnen 24 uur per dag urgente opdrachten direct aan ons in behandeling geven.

Door ons lidmaatschap van IAMI beschikken wij over het U.S. Maritime Information System, zie Onderzoek.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01