DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Regres en toedrachtsonderzoek

Het spreekt vanzelf dat een toedrachtsonderzoek niet los gezien kan en mag worden van een schade-expertise opdracht. Echter, vooral bij AVP en AVB schaden is een uitgebreider onderzoek nodig dan bij een 'simpele' cascoschade. Een veelheid aan factoren dient hierbij de revue te passeren, waarbij soms pas na eliminatie de verst verwijderde oorzaak (causa remota) kan worden aangegeven.
Bij een toedrachtsonderzoek wordt een hecht onderbouwde interpretatie gegeven van begrippen als:
- schuld
- verwijtbaarheid
- onvoldoende zorg en onderhoud
- nalatigheid
- aansprakelijkheid
- (toepasselijkheid van-) leveringsvoorwaarden

Kortom, onderzoek naar die omstandigheden, die voor een zorgvuldige afweging voor een verzekeraar van het allergrootste belang zijn en ook de basis kunnen vormen voor een succesvol regres.

Dextton kan het regres voor u voeren vanaf de aansprakelijkstelling tot en met de inning van de schadepenningen. Of het regres nu tussen partijen direct speelt of via advocaten; of het nu betrekking heeft op een aanvaring op volle zee of op een gebroken kabel van een botenlift, reeds vele regressen werden door ons bureau op succesvolle wijze afgerond. Hierin wordt geregeld samengewerkt met vooraanstaande advocatenkantoren.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01