DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht)Rechtbankzaken

Benoeming van Deskundigen voor het opstellen van een zogenaamd Deskundigenbericht voor de Rechtbank vindt per ("tussen-")vonnis plaats. De benoeming geschiedt (in het algemeen) op persoonlijke titel. Veelal worden door partijen de door hen gewenste Deskundige, niet reeds zijnde een partij-deskudige, aangedragen. Mocht hierover geen overeenstemming tussen partijen worden bereikt dan zal de Rechtbank de benoeming zelf ter hand nemen en per tussenvonnis effectueren. Den Drijver staat dan ook ingeschreven in het door de Rechtbank landelijk gehanteerde centrale Deskundigen-register.

Aan de Deskundige zal onderzoek worden gelast ter beantwoording van de door de Rechtbank, op aanreiken van partijen, geformuleerde vragen, welke middels het Deskundigenbericht dient te worden beantwoord. Wijze van onderzoek en rapportage geschiedt volgens door de Rechtbank meegegeven richtlijnen. Het is van groot belang dat de Deskundige met deze richtlijnen bekend is en de naleving daarin tot uiting brengt in zijn rapportage, teneinde het Deskundigenbericht ook in door partijen te nemen "Conclusie na Deskundigenbericht" stand te doen houden.

Dextton heeft, onder de naam van Deskundige Den Drijver, in de tientallen onderzoeken voor Rechtbanken door het hele land hierin een ruime ervaring opgedaan en heeft de naam Den Drijver grote bekendheid verkregen binnen de advocatuur.

Ook voor het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) heeft Den Drijver opgetreden als arbiter, en staat ingeschreven in het NAI register van Deskundigen op scheepvaartgebied.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01