DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Aankoopkeuring
Taxatie
Proefvaart
Meldingsplicht

Een proefvaart maakt deel uit van de uitgebreide aankoopkeuring. De proefvaart kan ook als deel-expertise worden aangevraagd.

Tijdens de proefvaart controleren wij het vaargedrag, de roerwerking, de motorkoeling, de schroefas, boeg- en hekschroeven en de schroef op indirecte wijze door trillingen te controleren, Tijdens een “voluit”- test wordt de motor in korte tijd zwaar belast en nauwkeurig gecontroleerd. Tevens wordt de “noodstop-manoeuvre” uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de motorbediening en de roerwerking naar behoren functioneren.

Een proefvaart beperkt zich ten alle tijden tot proefvaart op de motor. De eigenaar (of diens gemachtigd vertegenwoordiger) dient altijd aanwezig te zijn en draagt volledige verantwoordelijkheid.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01