DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Opsporing vaartuigen

Met gepaste trots mogen wij stellen, dat wij het enige bureau in Nederland zijn welk met een grote mate van succes actief is op het gebied van opsporing van vermiste schepen, dit zowel binnen Europa als ver daarbuiten. Dit succes is te danken aan onze ruime ervaring hierin en aan onze grote kennis van schepen, hun mogelijkheden en hun vaargebieden, alsmede aan onze uitstekende contacten met justitiële instanties en contacten in binnen- en buitenland.

Wij beschikken vanzelfsprekend over de vereiste vergunning voor het instellen van onderzoeken, verleend door het Ministerie van Justitie, na uiterst strenge selectie op personen, werkwijze en bestandsbeheer.

Onnodig te vermelden dat wij trachten de opsporingskosten niet hoger te laten oplopen dan strikt noodzakelijk is; hierop hebben wij zelf controle.
Dit ligt anders als het vermiste schip eenmaal daadwerkelijk is gelokaliseerd. De kosten van terughalen zijn dan sterk afhankelijk van de plaats en de omstandigheden waarin het schip wordt aangetroffen.

Hierbij valt te denken aan:
- tipgeld
- kosten vrijgave
- bewakingskosten
- liggelden
- transportkosten
- (nood-)reparatiekosten.

Door nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling via MIX en IAMI  beschikken wij over de gesignaleerde diefstalmeldingen van gestolen vaartuigen wereldwijd. 

Zouden wij onze successen op dit gebied uitsluitend toeschrijven aan de beschikbaarheid van genoemde databestanden en samenwerkingsverbanden, dan doen wij onszelf tekort: zonder jarenlange ervaring en "Fingerspitzengefühl" kan geen succes geboekt worden. DEXTTON heeft bewezen het juiste gevoel in de vingertoppen te hebben.

Eigen databestanden / signalering


Wij hebben in de loop der jaren over de hele wereld talloze waardevolle contacten opgebouwd. De gegevens hiervan zijn opgeslagen in ons inmiddels zeer omvangrijke data bestand. Ons historisch bestand van gestolen en al dan niet teruggevonden vaartuigen (met alle bijzonderheden, namen, omstandigheden, enz.) blijkt in toenemende mate van groot nut.
Het onderhouden van de computerbestanden vergt zeer veel tijd en aandacht. Inmiddels beschikken we over ruim duizend adressen van nuttige contactpersonen en organisaties in binnen- en buitenland. Deze contacten zijn onderverdeeld naar soort en functie: overheidsfunctionarissen, havenmeesters, jachtmakelaars, jachtschippers, jachttransporteurs, enz.
De adressen zijn gerangschikt per land, met een onderverdeling naar gebied en contactsoort. Dit schept de mogelijkheid voor een signalering, selectief op zoekgebied en verspreidings-dichtheid. Of het nu bijv. omgeving Westeinderplas, Noordzee of Caribisch Gebied moet zijn: met één druk op de knop kan nog op de dag van de schademelding de juiste zoekactie gestart worden.
In aanvulling hierop plaatsen wij opsporingsadvertenties in regionale en landelijke (dag-)bladen en in internationale watersporttijdschriften. 

Signalering van vermiste vaartuigen vindt plaats op onze eigen internetsite www.stolenboats.nl terwijl onze informatie via een niet openbaar bestand eveneens wordt geraadpleegd door opsporingsdiensten in binnen en buitenland.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  © 2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01