DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Bouwbegeleiding
Contra-expertise
Gestolen Boten
Keuringen & Taxaties
Tarieven

Maandagmorgen half negen. Je loopt net de deur uit als de telefoon gaat. De havenmeester..., "Meneer, heeft u gisteren na het varen de boot weer afgemeerd in de haven? " Verbaasd over de vraag antwoord je "Ja? " "Nou, dan is die gestolen, ze ligt niet in haar box." zegt de havenmeester opgewonden. Je slaakt een paar krachttermen en belt direct de zaak, "Jongens, ik kom wat later, mijn boot is gestolen!"

Ieder jaar overkomt dit veel booteigenaren. Afgelopen jaar, 2008, waren het er weer minimaal 870! (Bron: KLPD, zie artikel op Sloep.org.) En waar kan je dan terecht? Hoe krijg je je boot terug?

Je doet natuurlijk meteen aangifte van diefstal bij de politie, maar door prioriteitstelling is uw gestolen boot gelijk aan ieder ander gestolen goed!

Vervolgens bel je meteen je verzekeringsmaatschappij, die zal er wel raad mee weten toch? Tenslotte zijn ook zij gebaat bij het terugkrijgen van je boot, dan hoeven ze niet de hele boot te vergoeden maar slechts de schade. Uw verzekeringsmaatschappij schakelt, na ontvangst van uw schademelding, een schade-expertisebureau in. Hun opdracht? Verklaring opnemen, controleren of er jou niets te verwijten valt (want dan kunnen ze afwijzen) en de waarde van de gestolen goederen bepalen. Aan opsporing wordt niets gedaan, uw verzekeraar volstaat met uw melding van de gestolen boot aan de politie en hun melding aan Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Opsporing gestolen vaartuigen
Door jarenlange ervaring met opsporing van gestolen boten en met behulp van door ons zelf ontworpen 'tools' hebben we reeds menige boot teruggevonden. DEXTTON beschikt over een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het uitvoeren van recherchewerkzaamheden. Daarnaast zijn wij lid van I.A.M.I. (en in het verlengde I.A.A.T.I.) en zijn mede-oprichter en deelnemer van M.I.X. Met onze werkwijze hebben we al veel aandacht van diverse media gehad, zie daarvoor In de media. Naast een gratis vermelding van uw vaartuig op www.stolenboats.nl kunt u kiezen voor actieve opsporing door DEXTTON. U kunt natuurlijk zelf flyertjes ophangen bij de supermarkt en op omringende jachthavens, maar gaat u daarmee van Maastricht tot Groningen? En wat nu als uw vaartuig al in het buitenland is?

Stolenboats.nl
En van de 'tools' is onze website www.stolenboats.nl. Hier kan iedereen gratis zijn gestolen boot opgeven. Stolenboats.nl is een register van gestolen boten, en is met het aantal vermelde boten en de bezoekersaantallen de absolute nummer 1.

EASY Notificatie systeem
DEXTTON heeft het EASY Notificatie systeem ontwikkeld. EASY staat voor Email Alert Stolen Yacht. Wij beschikken over een uitgebreide internationale contactendatabase met watersportbedrijven, jachthavens, sluizen en bruggen, vaarwegbeheerders, politiecontacten en iedereen die zich via www.stolenboats.nl heeft opgegeven voor het ontvangen van de notificaties. Met n druk op de knop melden wij de diefstal van uw vaartuig binnen de vooraf overeengekomen regio.

Opvolging informatiemeldingen
Na vermelding van uw boot op onze website en/of na verzending van een EASY Notificatie wordt door ons opvolging gegeven aan informatiemeldingen. Veelal dient vooraf de melding geverifieerd te worden en moet eerst nog een onderzoek aan het vaartuig plaatsvinden alvorens wij de politie informeren. Hiermee wordt voorkomen dat wij de politie afsturen op meldingen als "Mijn buurman heeft net sinds 3 dagen zo'n boot als jullie zoeken, ik vertrouw het niet" waarbij de buurman een nieuwe Bayliner heeft gekocht, en van u een Sea Ray ontvreemd is. U zult verbaasd staan over sommige tips die wij ontvangen. 

Het gebeurt vaak dat wij een goede tip ontvangen op een Te Koop aangeboden boot, veelal via websites als Marktplaats.nl en Botentekoop.nl. Wij bekijken dan de advertentie en bijgeplaatste foto's en nemen contact op met de aanbieder. Uiteraard dient dit zorgvuldig te gebeuren en moet de aanbieder niet vooraf worden afgeschrikt. Niet dat iedere aanbieder van een gestolen boot de dief is, dit komen wij zeer zelden tegen. Meestal is de verkoper zelf niet eens op de hoogte van het feit dat 'zijn' boot een gestolen boot is. Zodra wij de aangeboden boot hebben bekeken en ons duidelijk is dat het om een gestolen boot gaat, dan wordt de politie ingeschakeld en de boot door hen in beslag genomen voor verder onderzoek.

Het kan zijn dat ons een tip gegeven wordt over waar en wie het vaartuig in bezit heeft. In dat geval zal DEXTTON een onderzoek instellen op de genoemde locatie en/of naar de genoemde persoon. Pas na positieve identificatie van de boot zal de politie worden ingeschakeld voor inbeslagname en verder (strafrechterlijk) onderzoek. 

Revindicatie
Nadat een van diefstal verdachte boot door de politie in beslag is genomen zal technisch onderzoek door de politie moeten uitwijzen of het een gestolen boot is en welke het dan is. Vervolgens zal de politie een onderzoek instellen naar de herkomst, met als mogelijke uitkomst de dader(s) van de diefstal. Zodra dit onderzoek is afgerond zenden zij het Proces Verbaal van Onderzoek naar de Officier van Justitie welke zich zal moeten buigen over de vraag aan wie het vaartuig zal worden teruggegeven. Indien de persoon waaronder de boot in beslag is genomen geen afstand wenst te doen van zijn 'eigendomsrecht' en/of als deze zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor vermeende diefstal of heling, dan kan teruggave een lange procedure worden. DEXTTON kent deze trajecten en meldt zich (namens U) als rechtmatig eigenaar om zo teruggave te verzoeken bij de Officier van Justitie. Wij doorlopen voor u het gehele traject van revindicatie.

In bewaring nemen
DEXTTON tracht de Officier van Justitie te bewegen tot het aan DEXTTON in bewaring geven van uw in beslag genomen vaartuig voor de duur van het revindicatie-traject. Dit doen we alleen als wij de kans op teruggave aan u groot genoeg achten. Het voordeel voor u is dat u uw boot veilig bewaard weet. Niet zelden worden boten bij justitieel beslag simpelweg buiten gestald, zonder enige bekommering om de staat van het vaartuig. Zo kan het vaartuig geheel vol regenen of vorstschade oplopen door het niet winterklaar maken van het schip. De kosten die DEXTTON berekent voor deze in bewaring neming worden aan u doorberekend. Deze kosten bestaan uit stalling en noodzakelijke werkzaamheden als bijvoorbeeld winterklaar maken. Een tweede voordeel van deze wijze van in bewaring nemen is dat DEXTTON als bewaarnemer het vaartuig kan (laten) gebruiken. Wel gebeurd dit dan onder de condities van DEXTTON en na toestemming van de Officier van Justitie. Wordt door de Officier van Justitie over teruggave toch anders besloten dan zullen wij de aan u berekende kosten aan de andere partij doorberekenen en u restitueren.

Kosten van opsporing en onderzoek
Het vermelden van uw gestolen boot op www.stolenboats.nl is geheel gratis!
Voor verzending van een EASY Notificatie, welke wij alleen verzenden met een opdracht tot onderzoek, berekenen wij 0,50 ct per adres en 50,00 opmaakkosten.
Het onderzoek (opvolging op informatie) voeren wij uit op basis van uurtarief, kilometerkosten en onkosten.
Aangezien voor u de 'meter' voor onderzoekskosten pas gaat lopen na ontvangst van informatie, en dus met mogelijk zicht op terugverkrijging van uw boot, zijn de kosten hiervoor bijna altijd verhaalbaar op uw verzekering. Neem contact met ons op voor een prijsopgave!

Onderzoek, opsporing en waardebepaling voor uw verzekeraar
Uiteraard kunt u altijd bij de schademelding aan uw verzekeraar verzoeken om ons het gehele onderzoek en schadevaststelling te laten doen. U weet daarmee zeker dat er een onafhankelijk onderzoek plaats vindt naar het schadegebeuren (punten waarop wij controleren/onderzoeken zijn onder meer: eigendom, genomen beveiligingsmaatregelen, stalling- of afmeerlocatie, of voldaan is aan alle polis- en clausule-eisen, waarde van ontvreemde goederen). Daarnaast vergemakkelijkt het de communicatie met uw verzekeraar. Indien uw verzekeraar akkoord gaat met uw verzoek en zij ons daarna opdracht verstrekken zullen de kosten van onderzoek en opsporing direct bij uw verzekeraar worden neergelegd.

 


Register Expert (NIVRE)
Register Taxateur (VRT)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01