DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Geschillenregeling

Contra-expertise


Contra-expertise verrichten wij uitsluitend in overleg met de betreffende collega-expert en na overeenstemming op voorhand over een te benoemen derde deskundige in geval geen overeenstemming wordt bereikt.

Bindend advies

Na ontvangst van de Akte van Benoeming, het horen van beide partijen en bestudering van alle relevante stukken en/of onderdelen, wordt schriftelijk advies uitgebracht.

Reparatie- en leveringsvoorwaarden, productaansprakelijkheid

In toenemende mate worden wij door leveranciers en werven benaderd om te adviseren in gerezen geschillen aangaande de gehanteerde voorwaarden, vermeende gebreken, of uitgevoerd werk. Wij zien dit als een gevolg van onze goede contacten in deze branche en tevens als blijk van vertrouwen in onze kennis en objectiviteit.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01