DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Specialisten op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedOmhoog
Aankoopkeuring
Bouwbegeleiding
Gestolen Boten
Taxatie
Uw Eigen Expert
Tarieven

Bouw- en reparatiebegeleiding

Deze werkzaamheden, voor zover niet in de schade- of geschillensfeer, verrichten wij in hoofdzaak voor particuliere opdrachtgevers. De opdracht-aanvaarding geschiedt uiterst selectief ten aanzien van produkt, werf en opdrachtgever. Iedere vorm van belangenverstrengeling wordt uitgesloten.

Signalering van gebreken in ontwerp, constructie of uitvoering van een vaartuig wordt, al dan niet met het oog op een mogelijk regres, besproken met alle betrokken partijen. Gestreefd wordt naar een voor partijen acceptabele, in de praktijk uitvoerbare, oplossing.

Register Expert (NIVRE)
Register Taxateur (VRT)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

-2009-Dextton

Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01