DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

wrakAcceptatie-inspectie

Speciaal voor verzekeraars en assurantietussenpersonen bieden wij de Acceptatie-inspectie. Het is voor acceptatieafdelingen niet mogelijk een goed risicobeeld te krijgen van het te verzekeren object als er niet een fysieke inspectie van zowel het object, als ook de ligplaats en, in beperkte mate, van de verzekeringnemer.

Bij een acceptatie-inspectie wordt het volgende door ons bekeken en gerapporteerd:

  • eigendom
  • algehele indruk van het vaartuig
  • visuele inspectie op technische staat van het vaartuig
  • CIN-code en motornummer(s).
  • inspectie van aanwezige veiligheidsmiddelen als brandblussers, reddingvesten, reddingvlot en dergelijke
  • benodigde certificaten en registratiepapieren
  • kennisniveau van verzekeringnemer, gerelateerd aan dekkinggebied, van bijvoorbeeld vaarbewijs, kustnavigatie, marifooncertificaat en dergelijke
  • beoordeling omgevingsrisicofactoren van ligplaats 

Na onze rapportage weet u precies wat u in dekking neemt. Het voorkomt tevens dat u 'papieren' boten en boten voor een te hoge waarde accepteert, daarmee het frauderisico aanzienlijk verlagend. Tevens wordt onze rapportage voorzien van minimaal 1 foto van het vaartuig, hetgeen opsporing bij diefstal aanzienlijk kan vereenvoudigen.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01