DEXTTON Nautisch Schadeonderzoeks- & Adviesbureau

Expertise op SCHEEPVAART en WATERSPORT-gebiedStart
vorig niveau
Acceptatie-advies
Acceptatie-inspectie
Geschillen regeling
Fraude/Diefstal
Regres & Onderzoek
Rechtbank Deskundige
Schade-expertise
Schadepreventie
Taxatie 7:960BW
Technisch Onderzoek
Tarieven

Het aanvraagformulier is de basis voor een juiste inschatting van het te verzekeren risico. Pas na kritische bestudering van de opgaven op dit formulier kan de beslissing tot al dan niet verzekeren en al dan niet inspecteren worden genomen.

Met name waar het gaat om eventuele onjuistheden of discrepanties, kunnen wij met onze ruime kennis, ervaring en documentatie bijdragen tot een betere risicobeoordeling. Wij bieden verzekeraars de mogelijkheid, ons het aanvraagformulier (per fax/email) toe te zenden, waarna wij - meestal per kerende fax-/emailpost - omtrent onze bevindingen zullen informeren. Ook deze service verlenen wij tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.

  

Register Expert (NIVRE)
Particulier Onderzoeker (WPBR)

sitemap  2010 Dextton 

 Ministerie van Justitie: POB 1133 - KvK A'dam: 34287 837 - BTW nummer: NL8187.20.992.B01